Basaco - Men của đất trời. Hương của núi rừng

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BẮC KẠN

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT BẮC KẠN

Men của đất trời, hương của núi rừng Đông Bắc, rượu men lá truyền thống kết hợp với công nghệ đến từ Vương Quốc Anh và Hoa Kỳ

Gọi điện thoại
TOP